نشست تخصصی مبانی فکری مولانا- سومین همایش بین المللی مولوی پژوهی